Landbrug - markarbejde

Efterårsarbejde 2016

Fogager - marken pløjes efterår 2016

Først skal der pløjes

Vores landbrug er på 155 ha - desuden har vi forpagtet 30 ha.
Det meste brugtes til kornavl til vores slagtesvin, indtil vi udlejede staldene i 2013.

Fogager - marken pløjes efterår 2016

Det er som sædvanligt Gunnar der pløjer - selvom han nu i 2016 er pensionist og 69 år.
Gunnar har været vores faste medhjælper gennem mange år.
Nu hjælper han "kun" med at pløje, og køre korn fra ved mejetærskning og  til foderstof med det.

Fogager - marken harves efterår 20166

Så harves foragre og yderkanter.

Fogager - marken harves efterår 2016

Derefter skal der sås

Fogager - konrnet fyldes i såmaskinen efterår 2016

Såsæden leveres i store sække, som åbnes i bunden

Fogager - konrnet fyldes i såmaskinen efterår 2016

Fogager - konrnet fyldes i såmaskinen efterår 2016

Her fordeler Hans kornet i såmaskinen

Fogager - konrnet fyldes i såmaskinen efterår 2016

Derefter lukkes der for sækken igen.

Fogager - konrnet fyldes i såmaskinen efterår 2016

Fogager - markarbejde efterår 2016

Den travle landmand

Fogager - markarbejde efterår 2016

Her er Hans klar til at så - markøren er slået til.

Fogager - markarbejde efterår 2016

Fogager - såning efterår 2016

Frem og tilbage - og til sidst sås foragrene

Fogager - såning efterår 2016

Fogager - markarbejde efterår 2016

Fogager - kornet er kommet op og markerne sprøjtes for ukrudt

Oktober: kornet er kommet op og markerne sprøjtes for ukrudt og / eller manganmangel

Kornet er kommet op og markerne sprøjtes for ukrudtefterår 2016